Mažosios Lietuvos
enciklopedija

jūrų šauliai

šaulių sambūris, organizacija, vienijusi jūrininkyste besidominčius šaulius, padėjusi pasirengti jūros pakrančių gynybai.

jrų šaulia, šaulių sambūris. Įsteigta 1934 Klaipėdoje. Tikslas – jungti jūrininkyste besidominčius šaulius, suteikti jiems galimybę pasirengti jūros pakrančių gynybai. Pirmasis jūrų šaulių būrys įsteigtas prekybos laivo kapitono Juozo Kaminsko iniciatyva. Vėliau jam vadovavo karo laivyno leitenantas P. Labanauskas. Šauliams buvo įsteigti jūrininkystės kursai, jūrų šaulių valandėlė Klaipėdos radiofone, nupirkta 25 m ilgio burinė jachta Šaulys (14 miegamųjų vietų, pagalbinis motoras). Jūros šauliai ir jūros skautai šia jachta keliavo į Liepoją, Ventspilį ir Gotlando salą.

MLFA