Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Plikių (5) parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Plikiuose, jo bendruomenė.

Pliki (5) parãpija. Savarankiška evangelikų liuteronų bendruomenė įkurta 1891. Pirmasis dvasininkas Feliksas Pėteris Žemaitaitis pamokslavo 1891–1928. Jis pastatė kleboniją, parapinę dviklasę mokyklą, neogotikos stiliaus bažnyčią (pašventintą 1896) su asimetrišku bokštu, dvinave vidaus erdve, kūrais pasieniuose ir vargonais gale, atskira sakykla dešinėje pusėje. Po Pirmojo pasaulinio karo pakabintos plokštės su žuvusiųjų parapijiečių sąrašais. 1928–1944 kunigavo Jonas Tenikaitis. 1900 parapijai priklausė 2700 žmonių – iš jų 2000 lietuvininkų (74%), 1921 – 2730, 1926 – 2600, 1936 – 2800. 1945 sovietų valdžia priešais bažnyčią buvusioje parapinėje mokykloje įkurdino stribus. Tie su pasimėgavimu šaudė į bažnyčios langus, kryžių, laikrodį, durtuvais subadė vargonus, aplaužė altorių. Šiek tiek aptvarkytuose maldos namuose pradėtos laikyti pamaldos. Parapija oficialiai įregistruota 1948 IX 28. Pamokslavo iš sovietinio lagerio grįžęs Jonas Sprogis, kunigas Jonas Armonaitis, vietiniai sakytojai. Nuo 1976 kunigauja Liudvikas Fetingis. 1991 iškilmingai paminėtas parapijos įkūrimo 100-metis. Dabar bendruomenėje apie 120 žmonių.

Albertas Juška

Iliustracija: Restauruota Plikių evangelikų liuteronų bažnyčia, 2003

Iliustracija: Po konfirmacijos Plikių bažnyčioje: viduryje stovi kunigas Liudvikas Fetingis, 1993 / Iš Plikių parapijos albumo

Iliustracija: Plikių evangelikų liuteronų parapijos klebonija, apie 1930 / Iš Martino Tydecko šeimos albumo