Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Liudvikas Fetingis

lietuvių evangelikų liuteronų kunigas.

Fètingis Liudvikas 1940 XI 13Ropkojuose (Pagėgių aps.), evangelikų liuteronų kunigas (1976). Tėvas iš emigravusios į Didžiąją Lietuvą Mažosios Lietuvos evangelikų šeimos. Kelios kartos Fetingių palaidotos Šikšnių kapinėse (Sartininkų parapija). 1944 šeima evakavosi į Vakarus, bet dėl priartėjusio fronto prie Gumbinės pateko į darbo stovyklą. 1946 grįžo į Lietuvą. Įžegnotas Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Baigė Pagėgių vidurinės mokyklos 9 klases, 1974 – Šilutės vidurinę vakarinę mokyklą. Dirbo Natkiškių tarybiniame ūkyje, Šilutės sausinimo sistemos valdybos elektromonteriu, Lietkooptechnika vairuotoju. 1969–1972 savarankiškai mokėsi teologijos pagal buvusią Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakulteto programą (vadovai kunigas Mikas Preikšaitis ir kunigas Jonas Viktoras Kalvanas). 1976 VII 4 be Konsistorijos žinios Sudargo bažnyčioje įšventintas kunigu; palaimino Kretingos dekanas kunigas Jonas Armonaitis ir kunigas Jurgis Gavėnis. Paskirtas į Plikius, įvairiu metu aptarnavo dar Sudargo (1981–1995), Saugų (1990–1993), Kretingos, Priekulės, Katyčių (1989–1997), Žemaičių Naumiesčio, taip pat jo paties atkurtas parapijas ir suremontuotas bažnyčias Nidoje, Juodkrantėje, Doviluose. 1958–1976 vadovavo Sartininkų ir Katyčių bažnyčių chorams. Nuo 1967 Dievo žodžio sakytojas ir kantorius Šilutės, Tauragės, Kretingos bažnyčiose. Subūrė šių parapijų chorus bei pučiamųjų orkestrus ir jiems vadovavo. Kritikuotas sovietinėje spaudoje ir baustas administracine bauda už kapinių švenčių rengimą. Nors 1972 buvo išlaikęs egzaminus, negavo pažymėjimo diakono ir kunigo diakono tarnystei. Vadovauja Plikių ir Dovilų parapijų jungtiniam chorui Berželis (su Gžegožu Krušinskiu), pučiamųjų orkestrui. Abu kolektyvai dalyvauja chorų šventėse, koncertavo Karaliaučiaus krašte, Vokietijoje, Čekijoje. Fetingis yra užrašęs liaudies giesmių Tauragės, Jurbarko, Sudargo parapijose. Nuo 1995 Konsistorijos narys. 1991 parengė ir išleido suglaudintą Martyno Liuterio Mažąjį katekizmą. Spaudai rengia naują giesmyną su gaidomis, pirmą tokią knygą po Martyno Mažvydo giesmyno (1566). Žmona Elžbieta Šimkutė-Fetingienė Plikių šeštadieninėje tikybos mokyklėlėje moko mažuosius vaikus, kaupia fotonuotraukas bažnyčios istorijai.

Albertas Juška

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kunigas Liudvikas Fetingis, 1996

Iliustracija: Martyno Liuterio „Mažasis katekizmas“ su priedais. Parengė kunigas Liudvikas Fetingis, Klaipėda, 1991

Iliustracija: Plikių bažnyčios orkestras, vadovaujamas kunigo Liudviko Fetingio (iš kairės pirmas), 1994 / Iš Plikių bažnyčios albumo