Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Strėkys

Petras Strekys, Strėkis, Štrėkys, XIX a. klimkiškis sakytojas.

Strėkỹs Petras, Strekys, Strėkis, Štrėkys, ?Kekersuose (Katyčių par.) po 1904Gėgžduose (Pagėgių aps.), klimkiškis, sakytojas. Iš pradžių dirbo siuvėju Katyčių parapijoje. Sakytoju tapo apie 30 metų. Vėliau apie 30 metų dirbo mokytoju ir kantoriumi Margiškiuose (Paprūsėje). P. Strėkys buvo sakytojo Anusio Pėteraičio dvasios tėvas (1902 jį pamokė ir padrąsino pradėti sakytojo veiklą). 1902–1903 vokiečiams siekiant suardyti prūsų lietuvių surinkimą, P. Strėkys su daugeliu sakytojų (Ansu Baltriu vyresniuoju, K. Šapoku ir kitais) ryžtingai kovojo už lietuvių surinkimo vieningumą ir to pasiekė. Senasis surinkimas dar 20 metų liko vieningas. P. Strėkio atminimui ant jo kapo Gėgžduose (Natkiškių parapijoje) 1914 VII 18 pastatytas naujas kryžius. P. Strėkiui skirta 12 posmelių atsiminimo giesmelė Pone Dieve tav test garbė (išspausdinta 1914 laikraštyje Svečias). 1924 XI 15 Klaipėdoje sudarytų Evangeliško lietuvininkų Senojo surinkimo įstatų draugijos priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje P. Strėkys minėtas kartu su kitais nusipelnusiais jau mirusiais 62 sakytojais.

L: Pėteraitis A. Surinkimai Prūsų Lietuvoj. Vokietija, 1952.

Algirdas Žemaitaitis