Mažosios Lietuvos
enciklopedija

K. Šapokas

K. Šepokas, klimkiškis sakytojas, raštijos darbuotojas.

Šapõkas, Šepokas K., klimkiškis sakytojas, raštijos darbuotojas, aktyvus peticijos dėl lietuvių kalbos teisių gynimo organizatorius. Gyveno Tilžėje. Apie 40 metų buvo sakytoju. Gyvenimo pabaigoje apako, tačiau dalyvaudavo surinkimuose. Šapokas įvedė į surinkimą Anusį Pėteraitį kaip sakytoją. Kai 1902–1903 dėl politinių priežasčių vokiečiai siekė suardyti prūsų lietuvių surinkimą, Šapokas su kitais sakytojais (Petru Strėkiu, Ansu Baltriu vyresniuoju ir kitais) ryžtingai kovojo už lietuvių ir surinkimo vieningumą. Vokiečių kalba aprašė vienos ligonės moters likimą ir dievobaimingus regėjimus. Iš vokiečių kalbos išvertė, papildė ir parengė knygą Dievo didi dyvai dabar praėjusiuose metuose (1917).

L: Pėteraitis A. Surinkimai Prūsų Lietuvoj. Vokietija, 1952; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis