Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras I

Rusijos caras.

Pẽtras I 1672 VI 9 1725 II 8, Rusijos caras. 1697 V 17 su 400 žmonių palyda laivu atplaukė į Karaliaučių susitikti su Prūsijos kurfiurstu Friedrichu III. Dovanų atvežė deimantais puoštą karališką skeptrą (1701–1861 naudotą Prūsijos karalių karūnacijoms). Petras I domėjosi laivyba ir laivų statyba (apsigyveno netoli Priegliaus). Birželio 18 aplankė Piliavą. 1697 VII 2 Karaliaučiuje sudaryta Prūsijos–Rusijos sutartis, numatant lengvatas Rusijos pirklių kelionėms į Klaipėdą, Karaliaučių ir kitus miestus. 1701 kurfiurstas Friedrichas III, pasinaudodamas Petro I parama, pasiskelbė karaliumi Friedrichu I. Siekdamas didesnės įtakos Europoje Petras I užmezgė dinastinius ryšius su Hohenzolleriais, stiprindamas Rusijos ir vokiečių valstybių santykius kaimyninių šalių sąskaita. 1711 XI 20 Petras I vėl atvyko į Karaliaučių su žmona. 1712 Friedrichas I jam padovanojo Gintaro kambarį, Friedrichas Wilhelmas I tristiebį burlaivį, paskatindamas Rusijos laivininkystės raidą.

L: Великие личности и события в Кёнигсберге (Пруссия) 1255–1945. Калининград, 1995.

MLEA

Iliustracija: Petras I / Iš knygos „Новая Pоссийская энциклопедия“, 2003