Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Peilpeilas

neidentifikuotos prūsų pilies pavadinimas Simono Grunau kronikoje.

Peilpeilas (Peilpeillo), neidentifikuotos prūsų pilies pavadinimas Simono Grunau kronikoje. Pasakodamas apie skandijanų (skandų) atsikėlimą į Ulmiganiją jis rašė, kad Brutenis (Bruteno) ir jo brolis Videvutis (Witoudo) pastatė Peilpeilo pilį, paminėtą tarp kitų pilių: Honedos pilis (Honeda), Peilpeilas, Nangastas (Nangast), Vustopas (Wustoppos) ir Galonsas (Gallons). H. Crome ir kiti šį vardą laikė iškreiptu Heiligenbeilio (Šventapilės) pavadinimu.

L: Grunau S. Preussische Chronik. Leipzig, 1876, Bd. 1, S. 61; Crome H. Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreußens // Prussia. Bd. 33, 1939, S. 95.

Jurgis Mališauskas