Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Honedos pilis

nuo XI a. minėta prūsų pilis prie Aismarių.

Honèdos pils Prūsoje žinoma nuo XI a., prie Aismarių, apie 40 km į pietvakarius nuo Tvankstės (Karaliaučiaus). Senovėje aplinkui buvo pelkynas. Kryžiuočių vadas maršalas Dietrichas von Bernheimas, neįstengdamas paimti Honedos pilies, sugebėjo suvilioti pilyje buvusius prūsus. Jie nužudė pilies valdovą Kodrūną ir tada pakvietė kryžiuočius kruvinai puotai. 1239 kryžiuočiai sunaikintos Honedos pilies vietoje pastatė Balgos pilį. Nuo 1239 iš Balgos kryžiuočiai vykdė plėšikiškas keliones į lietuviškas sritis. Kryžiuočiai Balgos pilyje įrengė Notangos srities valdovo būstinę. 1525–1550 joje buvo hercogo globojamo vyskupo Georgo Polenzo būstinė.

Algirdas Gustaitis