Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Paul Kwauka

Paulius Kvauka, XX a. kraštotyrininkas, žodynininkas, mokytojas, politikos veikėjas.

Kwauka Paul (Paulius Kvauka) 1898 I 4Pilkalnyje 1970 XI 11Winsen Luhe (Vokietija), kraštotyrininkas, žodynininkas, mokytojas, politikos veikėjas. Kwaukos šeima laikė save vokiečiais, nors senelė iš motinos pusės kalbėjo lietuviškai, buvo klaipėdiškė. Po tėvo mirties 1909 šeima persikėlė į Klaipėdą, kur 1912 Kwauka ėmė lankyti trimetę mokytojų seminariją. Rašė žinutes į laikraštį Memeler Dampfboot. 1922 pradėjo dirbti mokytoju Smeltės mokykloje. Atostogaudamas Juodkrantėje rinko medžiagą apie žvejų buitį ir meną. Dėl politinės veiklos nacistinėse Theodoro Sasso ir Ernsto Neumanno partijose Kwauka 1934 suimtas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo policijos, 1935 III 26 nuteistas 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo, tačiau 1937 XII 23 paleistas į laisvę. Kwauka toliau mokytojavo, vėl prisidėjo prie E. Neumanno nacistinės sąjungos Kulturverband. Po Antrojo pasaulinio karo persikėlė į Vokietiją, rengė Klaipėdos kraštiečių susitikimus, 1955–1964 rašė prisiminimus Leben und Erleben [Gyvenimas ir išgyvenimai]. Kwauka atkakliai kovojo už Klaipėdos krašto prijungimą prie Vokietijos ir kartu rūpinosi vietinių gyventojų kalbos ir kultūros išsaugojimu. Ligotas 60-metis ėmėsi rašyti kuršininkų žodyną. Remdamasis pagalbininkų kuršininkų – Nidos žvejo Fritzo Kiehro, Johanno Peleikio, Pervalkos miškų prižiūrėtojos Marthos Schmidt ir kitų pasakojimais, surinko vertingos kalbinės ir kraštotyros medžiagos, paliko daugybę žvejų buities įrankių, pastatų brėžinių ir aprašymų. Kwaukos sekėjas – Nidos žvejo sūnus Richardas Pietschas perėmė Kwaukos daugelį metų kauptą ir tikrintą kartoteką, papildė rankraštį ir parengė jį spaudai. Dvikalbis kuršininkų–vokiečių kalbos žodynas Kurisches Wörterbuch išėjo 1977 Berlyne. Dar išeiviai Vokietijoje.

L: Kavaliauskaitė G. Nežinomas Paulius Kvauka // Mokslas ir gyvenimas, 2000, nr. 3.