Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Patrimkaus smuklė

karčema netoli Norkaičių (2) miškų urėdijos.

Patrikaus smuklė. Ši sena karčema nuo neatmenamų laikų stovėjusi apie 200 metrų į vakarus nuo Norkaičių (2) miškų urėdijos. Jos savininkai ilgainiui keitėsi, kelis kartus smuklė buvo sudegusi ir perstatyta. Toje vietoje pirma stovėjo vien smuklė, vėliau Norkus pastatęs Putrimų dvarą. Apie ją išlikę daug padavimų. Esą apie 100 m į rytus nuo Patrimkaus smuklės stovėjusi didelė liepa, kurios storo kamieno negalėdavę apglėbti 3 vyrai. Po ja lietuviai buvo pasistatę Patrimpo statulą. Apie Jonines apylinkės žmonės susirinkdavę ir švęsdavę Patrimpo garbei didelę šventę. Netoli liepos stovėjęs milžiniškas ąžuolas (t. p. šventas medis), kurio lapai žaliuodavę vasarą ir žiemą. Po juo būdavo aukojama. Esą, Putrimų apylinkėse seniau stovėjęs didelis namas, apstatytas aplink ąžuolą, kurio lapija dengusi visą namą. Vieno karo metu lietuviai į jį atsigabenę Patrimpo medinę statulą. Šiame name pasislėpusiųjų priešai nepastebėję. Nuo tol lietuviai tą vietą ėmę laikyti šventa ir vadinti Putriumi arba Putrimu.

Dar skaitykite Norkaičiai (2).

L: Patrimkaus smuklė // Lietuvos Pajūris, 1970, Nr. 1(35).

Iliustracija: Piešinys „Lietuvių šventovė“

Iliustracija: Schema, kaip surasti Patrimkaus smuklę