Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Norkaičių (2) miškų urėdija

Šiliutės apskrities valstybinių miškų valdymo įstaiga Norkaičiuose.

Nórkaičių (2) mišk urėdijà. Šilutės apskrityje vyravo valdiški miškai, valdyti iš Norkaičių. Pagrindinis miškų masyvas tęsėsi tarp plento Saugos–Šilutė ir valstybinės sienos rytuose. 1905 Norkaičių (2) vyriausioji girininkija (vok. Oberförsterei) su savo padaliniais (Norkaičių, Bundalų, Joniškės, Kintų ir Oškarčių girininkijomis) valdė 4171,5 ha žemės. Ten gyveno 58 žmonės, buvo 10 gyvenamųjų pastatų. Pirmojo pasaulinio karo metais Norkaičių vyriausioji girininkija Šilutės ir Klaipėdos apskrityje valdė 4574 ha žemės (iš jų 3728 ha užėmė medynai). Girininkija buvo pačiuose Norkaičiuose, prižiūrėjo apylinkės miškus. Vienas jos vadovų buvo Richardas Sauskojus. Tarp Saugų, Vilkomedžių, Žagatpurvių, Virkyčių ir Berciškės buvusį Joniškės mišką prižiūrėjo Joniškės girininkija, ties Žemaitkiemiu ir abipus plento Saugos–Šilutė plytėjusį Oškarčių (Lapynės) mišką – Oškarčių girininkija (vienas iš jos vadovų buvo Willi Purwins), Bundulų mišką tarp užliejamųjų pievų (apie 800 ha plotą tarp Petrelių ir Sakučių) – Bundulų girininkija, Kintų mišką tarp Kiškių, Prycmų, Blymačių ir Kintų – Kintų girininkija. Pagalbinė jos sodyba buvo Išlūžės pelkėje – ten kastos durpės girininkijoms apkūrenti.

Dar skaitykite miškininkų sodybos ir pastatai.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Norkaičių vyriausiosios girininkijos sodyba, 1996