Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Norkaičiai, 2

Potrimpai, kaimas, dvaras ir vyriausioji girininkija Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje.

Nórkaičiai, 2, Potrmpai (vok. Narkus Tallut, Narrus Jallut, Norkait, Norckaiten, Norkaiten, Putrin, Putrinnen), kaimas, dvaras ir vyriausioji girininkija Šilutės apskrityje, Saugų parapijoje, 4 km į pietryčius nuo Saugų, Šusties upelio pakrantėse, Norkaičių girios vakariniame pakraštyje. Dvaras kildinamas iš Johanno Metricko karčemos, stovėjusios prie Šusties. Ji turėjusi Magdeburgo teises, XVI a. pradžioje mokėjo po 6 markes metinio činšo. 1540 minėtas karčemninkas Narkus. 1760 minėti Norkaiten, Putrinnen. XVIII a. pabaigoje Norkaičiais vadintos sodybos upelio kairiajame krante. XIX a. pradžioje kulmiškių kaime ir vandens malūne gyveno 24 gyventojai ir buvo 2 ugniakurai. Tuomet pradėta kurti didelė sodyba su akmens mūro pastatais, statyboms skaldant gausius vietos riedulius. XIX a. viduryje kulmiškasis dvaras kartu su Marienhofu valdė 2256 margus ir 129 rykštes žemės. Gyveno 106 žmonės, buvo 25 sodybos. 1925 veikė Norkaičių girininkija ir vyriausioji girininkija – miškų apygardos centras. Ten gyveno 88 žmonės. Valdyta 4614 ha žemės. Apie Norkaičius likę daug padavimų. Esą ten augę 2 dideli šventi medžiai: ąžuolas ir liepa. Esą, Norkaičių girininkijos pastatas statytas senosios šventovės vietoje – jos akmenis suskaldžius ir sudėjus į naujus mūrus. Su Norkaičiais siejama Potrimpo karčema, dievo Patrimpo garbinimo vieta. 1996 dar buvo išlikę vaizdingi senieji pastatai, senosios miškininkų kapinaitės.

L: Lietuvos pajūrio padavimai. Memmingen, 1954.

Martynas Purvinas