Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Pašyšių pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Pašyšiuose.

Pãšyšių pradnė mokyklà, atidaryta 1735 (arba 1736). Pirmas žinomas šulmistras Bossas dirbo nuo 1748, Spodė – 1771, Friedrichas Guttoeskis – 1792. Išaugus mokinių skaičiui, 1885 atidaryta II klasė. Dirbo Karalienės mokytojų seminarijos auklėtiniai: Carlas Josephas Steineris (1886), Maksas Jonaitis (1888), Jonas Vanagaitis (1911), Eduardas Simaitis (1917). Tarpukariu mokytojavo Franzas Šugaras (Szuggars), Pogelys. Dėstė vokiečių kalba. Lietuvių privati mokykla atidaryta 1937 Klaipėdos krašto mokyklų draugijos rūpesčiu. 1938 pedagogas Gerhardas joje mokė 35 moksleivius. Iš jų 28 buvo gimę Klaipėdos krašte, 7 – atsikėlusiųjų vaikai; 30 namuose kalbėjo lietuviškai ir vokiškai, 5 – tik lietuviškai.

Albertas Juška

Iliustracija: Pašyšių mokyklos pastatas, 1994

Iliustracija: Pašyšių mokyklos moksleiviai prie bažnyčios, 1936 / Iš laikraščio „Memeller Dampfboot“, 1998, Nr. 6