Mažosios Lietuvos
enciklopedija

parapinės mokyklos

prie bažnyčių veikusios mokyklos.

parãpinės mokýklos. Pirmosios parapinės mokyklos pradėtos steigti dar Kryžiuočių ordino valstybėje. XVI a. Prūsijos kunigaikštystėje parapinių mokyklų padaugėjo, jos buvo skirtos liuteronybės tiesoms perteikti; šalia to mokyta skaityti ir skaičiuoti.

Dar skaitykite: mokyklos, Klaipėdos mokyklos, lietuvių mokyklos Klaipėdos apskrityje, lietuvių mokyklos Pagėgių apskrityje, lietuvių mokyklos Šilutės apskrityje, lietuvių mokyklos Tilžės ir Ragainės apskrityje, pradinės mokyklos, švietimas.

Lent. Parapinės mokyklos
Vietovė Įkūrimo data  Mokytojavo
Darkiemio apskritis
Žabynų mokykla  Apie 1575  J.F.Jaquetas ir kt.
Trempų mokykla  XVI a. pab. precentoriai J.Brodowskis, G.Ostermeyeris ir kt.
Balėtų mokykla  XVI– XVII a. B.W.Ostermeyeris, E.Lockneris ir kt.
Klišių mokykla  Apie 1702  Ch.Kempas, G.O.Rehwaldas ir kt.
Darkiemio mokykla  XVII a. pr.  J.Großas, F.Aldus ir kt.
Dombrovkos mokykla  XVII a. pr.  F.Turowskis
Vilemsberkio mokykla  Apie 1737  J.Meyeris, G.Senkelis ir kt.
Geldapės apskritis
Gavaičių mokykla  Apie 1560  N.Hollsteinas, S.Vaišnoras ir kt.
Geldapės mokykla  XVI a. pab.  A.Petschalies, B.Podszus ir kt.
Žydkiemio mokykla  XVI a. pab.  M.Sapūnas, Hauptas ir kt.
Tolminkiemio mokykla 1598  Precentoriai J.Kupszowius, J.E.Sperberis ir kt.
Dūbininkų mokykla  XVII a. pr.  F.Wallas, F.Pfau ir kt.
Gurnių mokykla  XVII a.  V.Thilo, A. Basel ir kt.
Gumbinės apskritis
Gumbinės mokykla  Apie 1545–1550 Precentoriai J.Westerus, J.Weyda ir kt.
Žirgupėnų mokykla  XVI a. pab.  E.Ellmeris, E.L.Herzogkeitis
Valtarkiemio mokykla  XVII a. pr.  J.Krausė, E.Hartmannas, W.F.Gillweitas ir kt.
Nybudžių mokykla  XVII a. pr.  J.Wisbaras, K.Hoertas, K.Mixtatas ir kt.
Išdagų mokykla  XVII a. pr.  H.J.Baumannas, Ch.Scharwies ir kt.
Gerviškėnų mokykla  Apie 1746  Precentoriai F.Hohlfeldtas, Tunnatis ir mok. Ch.Winkleris, D.Starius ir kt.
Įsruties apskritis
Įsruties mokykla  Apie 1537  J.Tartyla, K.Lovynas, J.G.Jordanas ir kt.
Aulavėnų mokykla  XVII a. pr.  W.Reggė, E. Leipacheris ir kt.
Narkyčių mokykla  Apie 1540  L.Willenbergas, A.Dryskissas ir kt.
Žalvos mokykla  Apie 1540  D.F.Mielcke, K.H.Ostermeyeris ir kt.
Puškiemio mokykla  Apie 1550  Precentorius Guddas
Jurbarko mokykla  Apie 1564  J.J.Bilauckis, P.G.Mielckė ir kt.
Didlaukių mokykla  Apie 1665  J.Reinicke, J.Donalitius ir kt.
Juodlaukių mokykla  Apie 1718  Brockertas, E.Wisbaras ir kt.
Pelininkų mokykla  Apie 1719  A.Rosikaitis, F.Bandelieris, M.Padehlis ir kt.
Beržkalnio mokykla  Apie 1756  A.L.Pressleris, J.Rohdė ir kt.
Klaipėdos miestas
Klaipėdos lietuvininkų 1620  Precentoriai H.Tamolis, p. B.Grunau, V.Dachas ir kt.
Klaipėdos katalikų  1827  Wittkowskis, Stichfischas
Klaipėdos apskritis
Kretingalės mokykla XVII a.  K.Lovynas, J.Jacobas, G.B.Kuwertas ir kt.
Karvaičių mokykla 1736  Precentorius J.Lehmannas
Plikių mokykla 1810  E.H.Schützleris, J.Schmidas, F.Driescheris ir kt.
Labguvos apskritis
Labguvos mokykla  XVI a. pr.  Ch.M.Poetschas, J.Ch.Jordanas ir kt.
Laukiškos mokykla  po 1579  S.G.Ostermeyeris, F.Wissigkeitis, C.E.Pauleitis ir kt.
Gilijos mokykla  1624  Precentoriai J.Klausgallis, K.M.Poetschas ir kt.
Papelkių mokykla  Apie 1626  E.Waldeckas, M.Glaseris, Ch.Endersas ir kt.
Mielaukių mokykla  XVIII–XIX a. M.J.Feurabendas, G.Raschautzkis ir kt.
Pagėgių apskritis
Viešvilės mokykla  Apie 1517  Precentoriavo M.Moerlinas, J.B.Hammeris, G.A.Plonius ir kt.
Vilkyškių mokykla  Apie 1561  J.J.Sperberis, Ch.Siebertas ir kt.
Katyčių mokykla  XVI a. pab.  Precentoriai P.Darius, J.Grünwaldas ir kt.
Plaškių mokykla  1711  K.Lovynas, A.H.Safftas, G.Plonius ir kt.
Žūkų mokykla  XIX a. pr.  K.Kropaitis, A.Žemturytė ir kt.
Natkiškių mokykla  XIX a. pab.  L.O.Jokužys, G.Misiuvaitis, H.Leibenaitis ir kt.
Smalininkų mokykla  XIX a. pab.  E.M.Nauburas, Kolleckeris ir kt.
Pakalnės apskritis
Kaukėnų mokykla  Apie 1547  Precentoriai L.Cressovius, A.Radonius (jaun.) ir kt.
Įsės mokykla  prieš 1569  K.Sperberis, A.Kelchas ir kt.
Karklės mokykla  1606  Precentoriai F.Praetorius, Ch.Gorckewizius ir kt.
Naujosios mokykla  1635  J.M. Glasseris, F.Hahnas, F.Kuršaitis ir kt.
Lapynų mokykla  XVII a. pab.  Precentoriai F.F.Reinekeris, B.Reidys ir kt.
Kalnininkų mokykla  prieš 1677  J.Schulzas, Ch.Sperberis, M.Zippelis ir kt.
Gastų mokykla,  1688  E.Šesnakas, A.Leidigas, C.Hoffmannas ir kt.
Skaisgirių mokykla  1693  T.Prätorius, H.Maroldas, E.Reineckeris ir kt.
Šakūnų mokykla  1736  Precentoriai Böhmeris, Glaseris ir kt.
Pilkalnio apskritis
Pilkalnio mokykla  Apie 1570  Ch.G.Mielckė, J.Hinterleitneris ir kt.
Lazdynų mokykla  1579–1584  K.M.Pötochas, F.Freutelis ir kt.
Kusų mokykla  XVI a. pab.  E.Lemhöferis, F.Weinholdas ir kt.
Malviško mokykla  Apie 1719  H.Hübschas, S.T.Bergas ir kt.
Stalupėnų apskritis
Pilupėnų mokykla  Apie 1557  F.Riederas, J.Birnbacheris ir kt.
Stalupėnų mokykla  1561  K.Donelaitis, G.L.Ostermeyeris ir kt.
Enciūnų mokykla  XVII a. pr.  J.Behrendtas, F.A.Prellwizius ir kt.
Katniavos mokykla  XVII a. pab.  J.Bergeris, C.Bumas ir kt.
Mielkiemio mokykla  XVII a. pab.  G.A.Meisneris, F.Borchertas ir kt.
Bildviečių mokykla  Apie 1718  S.T.Zippelis, M.Maureschatas ir kt.
Gėritų mokykla  Apie 1725  A.Nickelis, Dietrichas ir kt.
Eitkūnų mokykla  XVII a. pab.  F.Domminas, F.Hinkelis ir kt.
Šilutės apskritis
Rusnės mokykla  1553  M.Siautila, P.Clocovijus, Ch. Tobijus ir kt.
Verdainės mokykla  1588  D.Ritteris, Ludovicis ir kt.
Ventės mokykla  1624  Precentorius J.Lehmannas
Kintų mokykla  1705  Behrendas, M.W.Gleichas, N.F.Ostermeyeris ir kt.
Vyžių mokykla  1873  G.Pakulaitis ir E.Weißas
Tilžės–Ragainės apskritis
Tilžės mokykla  1526  M.Mörlinas ir A.H.Pilgrimas
Ragainės mokykla  Apie 1540  E.F.Schimmelpfennigas, K.Schelvetas ir kt.
Kraupiško mokykla  1555  Precentorius A.Jomantas, vėliau mok. W.Schimkatis, P.Singeris ir kt.
Žilių mokykla  XVII a. pr.  A.Schimmelpfennigas, F.Vorhofas ir kt.
Būdviečių mokykla  XVII a. pab.  J.Schwarzas, O.Lukaitis ir kt.
Lenkviečių mokykla  Apie 1741  Precentoriai G.Kerneris ir A.Paulunas
Jurgaičių mokykla  XIX a. pr.  Precentoriavo A.F.Hizigrathas, J.A.Lepa ir kt.

L: Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla XVIXX amžiuje, 2003.

Iliustracija: Kintų, Šilutės apskritis, parapinė mokykla, 2002

Iliustracija: Viešvilės, Pagėgių apskritis, parapinė mokykla, 2002

Iliustracija: Didžiųjų Lenkininkų, Ragainės apskritis, parapinė mokykla, 1998