Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuviškai Konservatyviškas Laiškas“

„Lietuwiszkay Konserwatiwiszkas Laiszkas“, laikraštis ėjęs 1908 Karaliaučiuje.

„Lietùviškai Konservatỹviškas Láiškas“, „Lietuwiszkay Konserwatiwiszkas Laiszkas“, laikraštis ėjęs 1908 Karaliaučiuje. Leistas Mažosios Lietuvos lietuvininkams vokiečių konservatorių partijos rinkimų reikalais. Leido Spaustuvių ir leidyklų bendrijos Rytprūsių įstaiga. Redaktoriumi rašėsi G. Budries (ar Gustavas Badzies). Spausdintas gotikiniu šriftu. Išleisti 9 numeriai.

LE