Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ona Mažeivienė

Ana Mažeiva-Rogaitė, XX a. tautosakos pateikėja.

Mažeivenė Ona, Mažéiva-Rogáitė Ana 1894 III 10Karklininkuose (Klaipėdos aps.) 1988 X 1Klaipėdoje, tautosakos pateikėja. Tėvas Jurgis Roga turėjo pajūryje trobelę ir kelis margus priesmėlio. Nuskendo žvejodamas Baltijos jūroje. Mažeivienė baigusi Karklininkų liaudies mokyklą (vokiečių kalba), dirbo Girulių girininkijoje – tvarkė pajūrio kopas, dirbo Smiltynės plantacijose, tiesė Nidos kelią, tarnavo pas ūkininkus. Ištekėjo už Michelio Lipkės, susilaukė 4 vaikų. Šešuras Fricas Lipkė (buvęs karo jūreivis, po tarnybos pasilikęs Bumbulvietėje) vertėsi staliaus darbais. Mažeivienės vyras meistravo ratus, roges, baldus, karstus, pastatė 2 žvejybos laivelius. Jis 1924 gruodį nuskendo jūroje su trimis kitais Karklininkų žvejais, išplaukęs savo statybos laiveliu. Vėl ištekėjusi už Karklininkuose pas ūkininkus tarnavusio palangiškio Prano Mažeivos, Mažeivienė susilaukė dar 5 vaikų. Duktė Helene Lipkė 1939, naciams užgrobus Klaipėdos kraštą, išsaugojo Lietuvos pilietybę, ištekėjo už šiauliečio inžinieriaus Broniaus Balčiūno, dirbusio Klaipėdoje AB Maistas. Du sūnūs žuvo per Antrąjį pasaulinį karą tarnaudami vokiečių kariuomenėje: Hansas prie Sankt Peterburgo, Erikas – Karaliaučiuje. Sūnus Stasys mirė susirgęs po karo sovietų kariuomenėje. Dukterys Kristina ir Vanda dainavo Klaipėdos įmonių choruose. Duktė Anelė, užauginta anytos ir mošos, gyvena Dresdene, trys jos sūnūs vedę. Mažeivienė paliko keliolika senųjų lietuviškų dainų apie pajūrio gyvenimą. 1972 kraštotyrininkas Vytautas Kaltenis užrašė 16 dainų tekstus, vėliau į magnetofono juostą keletą dainų užrašė Bronė Elertienė ir Audronė Kaukienė, bet įrašai su melodijomis dingo. 1987 Rasa Banytė-Rowell įrašė po posmelį kiekvienos dainos, primindama sunkiai sergančiai dainininkei jos tekstus, užrašytus 1972. Mažeivienės dainas dainuoja Vorusnės folkloro ansamblis, Eglė Burkšaitytė, Aušra Liutkutė ir kiti. Viena žymiausių Mažosios Lietuvos liaudies dainininkių iš tėvų ir kaimynų išmoko daug dainų. Sovietmečiu jas užrašinėjo A. Kaukienė, 1979–1980 J. Bukantis (išliko tik įrašų dalis). Mažeivienės pateiktos dainos saugomos folkloro archyvuose Vilniuje ir Klaipėdoje, išspausdintos rinkiniuose Lietuvininkų žodis (1995), Bėgau jūružėm (1997).

Vytautas Kaltenis

Lina Petrošienė

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Ona Mažeivienė, 1978 / Iš Vandos Mažeivaitės-Balčienės albumo

Iliustracija: Onos Mažeivienės padainuota daina „Pasidirbau lʼaivelį“ / Iš L. Petrošienės ir J. Bukančio sudarytos knygos „Bėgau jūružėm“, 1997