Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rasa Banytė-Rowell

lietuvių archeologė, Klaipėdos krašto tyrėja.

Banýtė-Rowell Rasa 1964 XII 25Rusnėje (Šilutės r.), archeologė. Hum. mokslų dr. (2001). 1987 baigė Vilniaus universitetą. 1987–1995 dirbo Klaipėdos kraštotyros (nuo 1989 Mažosios Lietuvos istorijos) muziejuje; nuo 1991 Archeologijos ir miesto raidos skyriaus vedėja. 1995–1998 Klaipėdos universiteto Istorijos katedros sekretorė, asistentė. Nuo 1998 Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro mokslinio bendradarbė. 1989–1997 organizavo stacionarias archeologines ekspedicijas tirti Baitų kapinyną, vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus senojoje Jakų pylimų teritorijoje (Klaipėdos r.), Klaipėdos, Šilutės, Priekulės miestuose. 1999-2005 dirbo Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyresniąja muziejininke, nuo 2005 Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus mokslo darbuotoja. 1995–1998 Lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva seimelio sekretorė.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Rasa Banytė-Rowell, 1998