Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bronė Elertienė-Liktoraitė

XX a.–XXI a. lietuvių aktorė, muziejininkė, istorikė, pedagogė.

Èlertienė-Liktoráitė Bronė 1921 VI 4 Kaune 2007 VII 25 Klaipėdoje, aktorė, muziejininkė, istorikė, pedagogė. 1939–1943 III 17 studijavo Kauno ir Vilniaus universitetų Gamtos-matematikos fakultetuose; lygiagrečiai klausė literatūros ir istorijos paskaitų. 1940–1944 lankė Vilniaus aukštesniąją vaidybos meno studiją prie miesto teatro. 1970 baigė Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetą. 1946–1954 Klaipėdos valstybinio muzikinio dramos teatro aktorė. 1954–1976 Klaipėdos kraštotyros muziejaus vyresnioji mokslinė bendradarbė, direktorė. Kaupė eksponatus, istorijos ir etnografijos žinias, rengė ekspozicijų istorinę dalį. Jai vadovaujant įrengti muziejaus filialai Nidoje (1966 ir 1974), Jūros (1967) ir Liaudies meno skyriai (1975) Klaipėdoje. Nuo 1960 organizavo žvalgomuosius archeologinius kasinėjimus, per kuriuos rasti Girkalių (1966), Slengių (1972) senkapiai. 1972–1973 kasinėta Klaipėdos mieste, 1974 su Istorijos institutu – Bandužiuose, 1975 – Karaliaučiaus krašte. 1974 su architektu Vytautu Zubovu parengė Parodų rūmų ir muziejaus komplekso Klaipėdos senamiestyje sutvarkymo projektą. Su kitais padėjo išsaugoti nuo sunaikinimo dailininko Adomo Brako sukurtą 1923 metų sukilėlių paminklą Klaipėdos miesto kapinėse, citadelės liekanas, liaudies meno skulptūras Klaipėdos rajone. Skaitė visuomenei paskaitas, 1957–1988 dėstė ekskursijų vadovų kursuose. 1974–1993 Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėstė lietuvių liaudies papročius. 1967–1977 žurnalo Muziejai ir paminklai redakcinės kolegijos narė. Periodinėje spaudoje ir vienkartiniuose leidiniuose paskelbė apie 200 straipsnių muziejininkystės, etnografijos ir istorijos klausimais. Svarbiausi straipsniai: Klaipėdos miesto gyventojai ir jų buitis XIX a. I pusėje; Klaipėdos jomarkas; Pravėrus klaipėdietės kraičio skrynią; Masonai ir Klaipėda; studijos – Antantės valdymas Klaipėdoje 1920-1923 m. bei Didysis pašto traktas ir Klaipėda (rankr.).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Bronė Elertienė, 1968