Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus misijų draugija

krikščionybės (liuteronybės) platinimo draugija, įkurta 1822.

Karaliáučiaus msijų draugija įsikūrė 1822 I 11. Apie tai trimis vietos gyventojų kalbomis paskelbė atsišaukimą. Jį iš vokiečių į lietuvių kalbą greičiausiai vertė Martynas Liudvikas Rėza. Draugija daug dėmesio skyrė periodinei spaudai, leido ir platino laikraščius „Nusidavimai Dievo karalystėje“ (1823–1825) ir „Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“ (1832–1921). Šio leidinio 1876 nr. 8 įklijuotas litografiniu būdu išspausdintas Vakarų Europos ir Afrikos žemėlapis su užrašais lietuvių kalba. Draugija 1822–1907 turėjo biblioteką, kurios fondas 1907 perduotas miesto savivaldybės bibliotekai.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 242–243, 403.

Algirdas Žemaitaitis