Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Notangas

Natangijus, legendinis personažas.

Notángas, Natángijus (Nathango, Nottango, Natangius), legendinis personažas. Erazmo Stellos veikale Apie Prūsijos senovę (1518) – Videvučio jauniausias sūnus, suteikęs savo valdomam kraštui Notangos vardą. Notangas buvęs IV sūnus, bet veikale vadintas trečiuoju, nes pirmasis sūnus Litalanas buvo kilęs iš motinos alanės. Simono Grunau Prūsijos kronikoje (apie 1530–1531) Notangas – šeštasis Videvučio sūnus, Notangas turėjęs sūnų Luoygo, kuriam buvę paskirti Noito (vandenvardis neidentifikuotas) ir Krono vandenys, nes jis mėgęs žvejoti.

L: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 2. V., 2001.

Jurgis Mališauskas