Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kronas

senasis vandenvardis.

Krònas (Chrono, Crono, Krano), sunkiai tapatinamas senasis vandenvardis. Jį minėjo graikų geografas Klaudijas Ptolemėjas II a.; nurodė, kad Kronas kaip ir Vysla įteka į Sarmatijos okeano Venedų įlanką. Manoma, kad tuo okeanu jis vadino Baltijos jūrą, o Venedų įlanka – Danzigo (Gdansko) įlanką. Erazmus Stella Kroną minėjo pasakodamas apie borusų atsikraustymą prie Vyslos. Pagal Simoną Grunau Krono vandenimis į Ulmiganiją atplaukė kimbrai, vadovaujami Brutenio ir Videvučio. Kroną galima tapatinti su Kuršių mariomis (S. Grunau pasakoja apie Videvučio sūnui atitekusią Sembą), Aismarėmis, Priegliumi ir Nemunu (S. Grunau pasakoja apie Sudui atitekusią Sūduvą).

Dar skaitykite Kronus.

L: Grunau S. Preussische Chronik. Bd. 1. Leipzig, 1876.

Jurgis Mališauskas