Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Litalanas

Litalanus, legendinis personažas, Videvučio sūnus.

Litalãnas (lot. Litalanus), legendinis personažas, Videvučio sūnus. Vokiečių istorikas Erazmus Stella Litalaną apibūdino kaip Lietuvos pirmąjį valdovą. Po Videvučio mirties jo sūnūs susikivirčijo, Litalanas su saviškiais paliko Prūsiją. Jo žmonės buvo praminti litalanais (pagal savo valdovo vardą), o vėliau vadinti lietuviais (Litfani). Vokiečių kronikininkas Simonas Grunau išsamiai aprašė Videvutį ir jo sūnus. Litalano egzistavimu tikėjo istorikas Albertas Kojelavičius-Vijūkas; jo šalį vadino Litalanija bei Litvanija. Kalbininkas Pilypas Ruigys apžvelgdamas Lietuvos vardo kilmės aiškinimus minėjo Erazmų Stellą bei jo Litalaną.

L: Ruigys P. Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas. V., 1986, p. 109; Kojelavičius-Vijūkas A. Lietuvos istorija. V., 1988, p. 47; Erazmus Stella. Apie Prūsijos senovę // Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 2. V., 2001, p. 22–23.

Jurgis Mališauskas