Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Miligedas

Miligedo, prūsas, tarnavęs Kryžiuočių ordinui.

Miligedas (Miligedo), prūsas, tarnavęs Kryžiuočių ordinui. Jį minėjo Petras Dusburgietis Prūsijos žemės kronikoje. Prūsai buvo apsupę Barštyno pilį, bet negalėję jos paimti dėl ten buvusio narsaus kario Miligedo. Tik klasta išviliotas iš pilies, jis prūsų nukautas. Keršydami Ordino broliai prieš pilies vartus pakorė 30 prūsų įkaitų. Nicolaus von Jeroschinas jo vardą rašė Miligedė. W. J. A.Tettau ir Jodoko Donato Huberto Temmės knygoje Die Volkssagen Ospreußens, Litthauens und Westpreußens, 1865 [Rytprūsių, Lietuvos ir Vakarų Prūsijos sakmės] Miligedas vadintas milžinu (vok. Der Riese Miligedo). Heinrichas Gerlachas savo knygoje jį vadino kolaborantu, dvimetriniu gorila.

Jurgis Mališauskas