Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jodokus Donatus Hubertus Temme

Jodokas Donatas Hubertas Temė, XIX a. vokiečių teisininkas, politikas ir rašytojas.

Temme Jodokus Donatus Hubertus (Jodokas Donatas Hubertas Tèmė) 1798 X 22Letėje (Vokietija) 1881 XI 14Ciuriche (Šveicarija), vokiečių teisininkas, politikas ir rašytojas. Tilžės garbės pilietis (1850). Po teisės studijų Münsteryje, Bonoje ir Marburge (Vokietija) bei keleto metų praktikos Vestfalijoje 1833 paskirtas apskrities teisingumo tarybos nariu Ragainėje, kur jis iki 1836 dirbo baudžiamųjų bylų teisėju ir ikiteisminio tyrimo pareigūnu. Dėl savo kritiško ir liberalaus požiūrio į prūsišką teisingumo sistemą vėliau Berlyne pateko į karaliaus Friedricho Wilhelmo IV nemalonę ir 1844 buvo išsiųstas į Tilžę dirbti krašto ir miesto teismo direktoriumi. 1848 vykstant Kovo revoliucijai paskirtas prokuroru ir grąžintas į Berlyną, kur tapo Ragainės apskrities deputatu Prūsijos nacionaliniame susirinkime kaip kairiųjų liberalų opozijos lyderis. Taip užsitraukė ne tik karaliaus dvaro, bet ir visų Prūsijos konservatorių neapykantą. Dėl dalyvavimo konstituciniame valstybės susirinkime Frankfurte prie Maino (1848–1850) apkaltintas valstybės išdavyste, Münsteryje suimtas ir pašalintas iš Prūsijos valstybės tarnybos. Jam buvo draudžiama užsiimti bet kokia teisine veikla, atimta teisė į pensiją, jis pats ir jo šeima kontroliuoti policijos, todėl 1852 emigravo į Šveicariją, kur gavo profesoriaus vietą Ciuricho universitete. 1878 po amnestijos dar kartą apsistojo Tilžėje, tačiau po žmonos mirties grįžo į Ciurichą. Savo kūrinyje Erinnerungen [Prisiminimai], 1883, aprašė 3 metų gyvenimą Ragainėje ir tenykštę teisinę veiklą; tai – svarbus šaltinis, kuriame aprašytas pasienio režimas tarp Prūsijos ir Rusijos, druskos kontrabanda, arklių vagystės; t. p. nagrinėta lietuvių–vokiečių kalbų praktinis teisės terminologijos vartojimas. Neįprastas tam laikui J. D. H. Temmeʼės susidomėjimas ir simpatijos lietuvininkų kultūrai, kalbai ir visuomeniniams santykiams. Kad išmaitintų savo šeimą, Münsteryje pradėjo rašyti grožinius kūrinius, daugiausia kriminalinius; kai kurių veiksmas vyksta Mažojoje Lietuvoje. Dažniausiai jo romanai pagrįsti tikrais įvykiais ir veikėjais (kai kurie – jo darbo Ragainėje ir Tilžėje patirtimi). J. D. H. Temmė aštriai kritikavo Prūsijos teismų sistemą ir mirties bausmę. Kartais naudojosi Mažosios Lietuvos etnografine ir filolologine literatūra, pats buvo pramokęs lietuvių kalbos. Svarbiausi kūriniai Mažosios Lietuvos tematika: Die schwarze Mare. Bilder aus Litthauen [Juodoji Marė. Vaizdai iš Lietuvos] 3 t., 1854, Anna Jogszis [Ana Jogšys] 4 t., 1856, Schwarzort [Juodkrantė] 3 t., 1863, An der Memel [Prie Nemuno 2 t., 1872, Der Freiherr auf Ullosen. Roman von der russischen Grenze [Baronas iš Ulozų. Romanas apie Rusijos pasienį] 2 t., 1873, In der Ballus. Kriminalgeschichte [Baloje. Kriminalinė istorija] 1874. Su W. A. J. von Tettau išleido vieną plačiausiai žinomų bei išsamiausių Prūsijos sakmių rinkinį Die Volkssagen Ostpreuβens, Litauens und Westpreuβens [Rytprūsių, Lietuvos ir Vakarų Prūsijos liaudies sakmės] 1837, II leidimas 1994.

L:Klein M. Jodoko Donato Huberto Temmės literatūrinis paminklas „Kakšių balai" //Mažosios Lietuvos kultūros paveldas, V., 2006; Gust M. J.D.H.Temme. Ein münsterländischer Schriftstelller und Politiker des 19. Jahrhunderts. Münster, 1914; Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 37; Kirrinnis H. Jodokus Donatus Hubertus Temme // Acta Prussica. Abhandlungen zur Geschichte Ost- und Westpreuβens. Fritz Gause zum 75. Geburtstag. Würzburg, 1968; Klein M. Wer war Anna Jogszis? J.D.H.Temmes „Bilder aus Littthauen“ // Lietuvių kultūros institutas: Suvažiavimo darbai 2000. Lampertheim, 2001.

Manfred Klein

Iliustracija: Jodokus Donatus Hubertus Temme, 1854 / Iš Manfredo Kleino rinkinio

Iliustracija: Jodoko Donato Huberto Temmės apsakymo „Juodoji Marė“ pirmojo leidimo viršelis, 1854 / Iš Manfredo Kleino rinkinio