Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažvydo skaitymai

metinis mokslinis knygotyros seminaras.

Mãžvydo skatymai, metinis mokslinis knygotyros seminaras, nuo 1985 vykstantis Vilniuje. Iki 1997 apie 60 pranešėjų perskaitė 115 pranešimų (1997) lietuvių raštijos, knygos, spaudos ir bibliotekų istorijos, senosios knygos, kalbos, meno, natų leidimo klausimais. Nuo 1990 seminarai daugiausia skiriami humanitarinės kultūros tyrimams. 1997 I 8–9 Mažvydo skaitymai vyko kaip tarptautinė mokslinė konferencija, skirta pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450 metų sukakties proga. Buvo perskaityti mažvydianai skirti pranešimai: M. Mažvydo raštų kalbos ištakos (akademikas Zigmas Zinkevičius), M. Mažvydo asmuo jo laiškuose (prof. Albinas Jovaišas), M. Mažvydas ir Lietuvos XVI a. kultūra (dr. Juozas Tumelis), LDK ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus universitete (XVI–XIX a.) (dr. Algirdas Matulevičius), Lietuvos giesmynų muzikinis tekstas: nuo Mažvydo iki Slavočinskio (dr. Jūratė Trilupaitienė), Mažoji Lietuva tarp Nemuno ir Priegliaus (nuo kryžiuočių iki Mažvydo) (dr. Zigmas Kiaupa). Dalis pranešimų publikuota. 2000 Mažvydo skaitymai skirti italų baltisto Guido Michelini knygai Mažvydo raštai ir jų šaltiniai.

Domas Kaunas

Juozas Tumelis