Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Guido Michelini

Gvidas Mikelinis, italų kalbininkas baltistas, vertėjas.

Michelini Guido (Gvidas Mikelnis) 1951 VII 2Parmoje (Italija) 2020 XI 25 ten pat, italų kalbininkas baltistas, vertėjas. Habil. dr. (1988). 1970–1974 studijavo Bolonijos universitete (klasikinė filologija), 1975–1976 Vilniaus universitete (baltų kalbotyra), 1976–1977 Hamburgo universitete (lyginamoji ir bendroji kalbotyra). 1978–1987 dėstė Milano katalikų universitete, 1987–1994 Potenzos universiteto, nuo 1994 Parmos universiteto profesorius. Klaipėdos universiteto garbės dr. (2000). Michelinis tyrė Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos senuosius paminklus. Išleido monografiją Le traduzioni dal latino di un volume lituano del 1600, 1991 [Vertimai iš lotynų kalbos 1600 lietuviškoje knygoje] su Simono Vaišnoro knygos Żemczuga Theologischka filologine ir lingvistine analize. Parengė šio veikalo kritinį leidimą su originalų tekstais ir kitais priedais – Simono Vaišnoro 1600 metų Żemczuga Theologischka ir jos šaltiniai (lietuvių kalba, 1997). Atskira knyga paskelbė ir Vaišnorui priskiriamo vertimo La versione in lituano antico del XVI capitolo dell’ Articulus di Hunnius, 1991 [Apie popieszischkaie missche tyrimą – Hunijaus traktato XVI skyriaus versija senąja lietuvių kalba]. Parengė geriausią iki šiol Martyno Mažvydo raštų leidimą Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai (2000). Tai fotografuotiniai Mažvydo tekstai ir jų lotyniški, lenkiški, vokiški šaltiniai, gausios pastabos, t. p. ir Mažvydo giesmių natos. Michelinis parengė svarbų lietuvių raštijos paminklą Jonas Bretkūnas. Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos (2001). Apie savo tyrinėtus XV ir XVII a. Mažosios Lietuvos giesmynus išleido monografiją Gli inni sacri dei Lituani di PrussiaDa Mažvydas a Kleinas, 2002 [Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo Mažvydo iki Kleino]. Joje aptariami lietuviškų tekstų ir jų melodijų šaltiniai. Michelinis tyrė prūsų kalbos bei baltų kalbų istorijos problemas, paskelbė daug straipsnių ir studijų baltistikos klausimais. Į italų kalbą išvertė lietuvių grožinės literatūros kūrinių.

L: Stundžia B. Gvidas Mikelinis // Mintis ir ženklas. V., 1983, p. 178–181.

Algirdas Sabaliauskas

Zigmas Zinkevičius