Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos Tarybos suvažiavimai

Mažosios Lietuvos Tarybos skyrių pirmininkų susirinkimai, Tarybos valdomoji institucija.

Mažõsios Lietuvõs Tarýbos suvažiãvimai. Pirmasis suvažiavimas įvyko 1950 III 16–19 Schwäbisch Gmünde (Vokietija). Dalyvavo apie 70 mažlietuvių skyrių pirmininkų. Buvo numatyta tolesnė emigrantų judėjimo veikla. Tais pačiais metais Lübecke Tarybos plenume buvo išklausyti pirmininko Erdmono Simonaičio, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininko Mykolo Krupavičiaus ir Mažosios Lietuvos tarybos (MLT) atstovo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Vykdomojoje Taryboje Martyno Brako pranešimai, diskutuota apie bendrą politinę (ir ypač mažlietuvių padėtį), duota daug nurodymų organizacijų veikėjams. 1953 X 11 Lübecke įvyko antrasis suvažiavimas. Dalyvavo 30 MLT narių ir maždaug tiek pat svečių. MLT prezidiumo pirmininkas E. Simonaitis savo pranešime pabrėžė MLT atstovo buvimą VLIKʼe ir jo Vykdomojoje taryboje kaip sveikintiną. Aptariant Lietuvos politinę padėtį didelės išlaisvinimo viltys pradėtos sieti su JAV pagalba Pabaltijo tautoms. VLIK Vykdomosios tarybos narys Martynas Gelžinis apžvelgė atliktus darbus, pateikė bolševizmo vertinimą, iškėlė religijos reikšmę, paragino aktyviai dalyvauti tėvynės išlaisvinimo judėjime. Šiame suvažiavime buvo priimta rezoliucija dėl protesto prieš Karaliaučiaus krašto okupavimą; dar kartą pabrėžtas mažlietuvių ryžtas kovoti už Lietuvos išlaisvinimą.

MLFA

Iliustracija: Mažosios Lietuvos tarybos suvažiavimas Lübecke, 1953 / Iš žurnalo „Lietuvos dienos“, 1954, nr. 1