Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mykolas Krupavičius

XX a. lietuvių kunigas, politikas.

Krupãvičius Mykolas 1885 X 1Balbieriškyje (Marijampolės aps.) 1970 XII 4Čikagoje, kunigas, politikas. 1905 baigė Veiverių mokytojų, 1913 – Seinų kunigų seminariją, 1917 Petrogrado dvasinę akademiją. 1918 grįžo į Lietuvą, dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje. 1919–1923, 1926–1927 ir 1946–1950 Lietuvių krikščionių demokratų partijos (LKDP) pirmininkas, 1920–1927 Seimo atstovas, žemės reformos Lietuvoje svarbiausias sumanytojas ir vykdytojas, 1923–1926 žemės ūkio ministras. Antrojo pasaulinio karo metais viešai protestavo prieš nacių politiką Lietuvoje, žydų šaudymą. Nacių areštuotas, kalintas Tilžės gestapo kalėjime. Per ryšininką siuntė prašymą Kaune gyvenantiems prūsų lietuviams, kad šie mėgintų padėti Tilžėje nacių persekiotiems vietos mažlietuviams. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Vakarų Vokietijoje, nuo 1957 JAV. Prelatas (1948), Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjas, 1944–1955 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmininkas. Dalyvavo Mažosios Lietuvos Tarybos suvažiavimuose, domėjosi Mažosios Lietuvos reikalais.

LE

MLFA