Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos leidybos komisija

knygų leidybos institucija, veikusi nuo 1990.

Mažõsios Lietuvõs reikal tarýbos leidýbos komsija. Veikia nuo 1990. Vadovas Vytautas Gocentas, nariai Algirdas Matulevičius, Domas Kaunas. Telkti žurnalistai, rašantys apie Mažąją Lietuvą (Vytautas Kaltenis, Gintaras Visockas, Dalia Žilaitytė, Arvydas Lekavičius, kiti). Sudarytas Mažosios Lietuvos tematikos leistinų knygų sąrašas. Bendradarbiaujant su kitomis visuomeninėmis organizacijomis išleisti Ramuvos almanacho nr. 1–3 (1989–1997). Į Lietuvos Kultūros ir švietimo ministerijos Mažosios Lietuvos kultūros ir švietimo programą 1991–1995 Mažosios Lietuvos reikalų tarybos leidybos komisijos siūlymu įtrauktas knygų apie kraštą publikavimas ir informacijos skleidimas. Leidybinį darbą po 1995 globojo pati Tarybos kolegija.

Vytautas Gocentas