Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsų Lietuva

lietuvininkų gyvento krašto Prūsijos valstybėje pavadinimas.

Prsų Lietuvà (vok. Preussisch-Litauen), taip praeityje dažnai vadintas lietuvininkų gyventas kraštas Prūsijos valstybėje Mažoji Lietuva. 1739 VII 27 Friedrichas II rašė Volterui: Prūsų Lietuva yra 30 vokiškų mylių ilgio bei 20 pločio hercogystė, besiribojanti su Žemaitija… XVIII a. pradžioje ją ištuštino maras, kai nuo ligų ir skurdo netekta 300 000 žmonių… Dabar Lietuvoje (Prūsų) yra pusė milijono gyventojų.

L: Tetzner F. Die Slawen in Deutschland. Braunschweig, 1902; Obgartel W. Preußisch-Litauen und die Litauer // Ostpreußische Heimat. H. 7/8. 15/31 Oktober, 1915; Jankuhn H. Gibt es ein Preußisch-Litauen? Berlin, 1926; Jagomastas E. Prūsų Lietuva. Tilžė, 1932; Valančius G. Prūsų Lietuva. Kirchheim–Teck, 1946; Preußisch-Litauen // Memeler Dampfboot, Nr. 11. November, 1993. S. 163; Jurkat K.-P. PreußischLitauische Gegendarstellung // Gumbinner Heimatbrief, Nr. 89, 1996, S. 40–41; Jurkat K.-P. Preußisch-Litauen // Gumbinner Heimatbrief, Nr. 93, 1998, S. 49–53; Toerner W. „Mažoji Lietuva“ – Facetten zur Geschichte der Preußisch-Litthauer // Memel Jahrbuch für das Jahr 2002. Preetz, 2001, S. 18–22.

Iliustracija: J. Fr. Betgeno Prūsų Lietuvos (Lithuania Borussica) žemėlapis, 1735 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų

Iliustracija: J. Fr. Betgeno Prūsų Lietuvos (Lithuania Borussica) žemėlapis: išskirtos Klaipėdos, Tilžės, Ragainės ir Įsruties apskritys, spalvotas vario raižinys, išleistas Hommano įpėdinių leidykloje Niurnberge, 1735 / Iš MLEA