Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martyno Jankaus memorialinis muziejus

Bitėnuose nuo 1981 veikiantis muziejus.

Martỹno Jañkaus memoriãlinis muziẽjus, įkurtas 1981 IV 24 Bitėnuose (Šilutės rajone). Šilutės kraštotyros muziejaus filialas. Iniciatorius – Vilniaus universiteto profesorius Domas Kaunas, padėjėjai – dailininkė Eva Labutytė, fotografas žurnalistas Bernardas Aleknavičius, Šilutės rajono kultūros skyrius. Muziejus įkurtas Bitėnų pradžios mokykloje. 18 metų ekspoziciją kaupė, prižiūrėjo ir ekskursijas vedė Birutė ir Kazimieras Žemguliai. Jie surinko knygų, laiškų, laikraščių ir žurnalų iškarpų, žmonių atsiminimų apie Martyną Jankų. Muziejus turi 13 skyrių: M. Jankus populiarioje Lietuvos spaudoje, literatūroje ir mene, Lietuvos moksle, M. Jankaus raštai, spaudiniai, rankraščiai, Aušra ir M. Jankus, M. Jankus ir jo artimieji (gimtinėje ir svetur), M. Jankaus namai ir spaustuvė, M. Jankaus palaikų perlaidojimas Rambyno kapinėse, Mažoji Lietuva moksle ir literatūroje, Bitėnai ir Rambynas seniau ir dabar, M. Jankų ir jo šeimą pamenančios relikvijos. Muziejuje daugiau kaip 1000 eksponatų: portretų, fotokopijų, dokumentų, laiškų, asmeninių dokumentų. 1998 muziejuje lankėsi 98 ekskursijos (2086 lankytojai). 1999 ekspozicija perkelta į atstatytą Martyno Jankaus spaustuvę. Muziejų nuo tada prižiūri Giedrė (vedėja) ir Eugenijus Skipičiai, nuo 2006 muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė. 2021 sodyba paskelbta Lietuvos valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Birutė Žemgulienė

Iliustracija: Kvietimas į Martyno Jankaus memorialinės ekspozicijos Bitėnuose atidarymą, 1981 V 24 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio

Iliustracija: Martyno Jankaus memorialinio muziejaus Bitėnuose atidarymas, 1981 V 24. Iš kairės: aktorius Vytautas Kancleris, profesorius Vladas Žukas, dailininkė Eva Labutytė, Elena Kondratavičienė, Vilniaus universiteto dėstytojas Damas Kaunas ir kiti. Tarpduryje su fotoaparatu žurnalistas Bernardas Aleknavičius

Iliustracija: Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrėjai profesorius Domas Kaunas, dailininkė Eva Labutytė ir žurnalistas Bernardas Aleknavičius, minint Mažosios Lietuvos Patriarcho 140–ąsias gimimo metines, 1998