Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Mickus

XX a. Dievo žodžio sakytojas.

Mckus Martynas 1904 III 3Ružgaliuose (Klaipėdos aps.) 1971 XI 22Priekulėje, Dievo žodžio sakytojas Priekulėje, Kantvonuose, Agluonėnuose. 1919 baigė Vaškių pradinę mokyklą. Apie 1920–1930 dirbo Vakarų Vokietijoje anglių kasykloje. Paveldėjo tėviškę – 32 ha ūkį. Per Antrąjį pasaulinį karą kaip vokiečių kareivis pateko į anglų nelaisvę. Tarpininkaujant žmonos Marijos Mickienės-Simonaitytės pusseserei rašytojai Ievai Simonaitytei, 1947 grįžo į Klaipėdos kraštą. Buvo rašytojos įdomus pašnekovas, klaipėdiškių lietuvininkų tradicijų perteikėjas. Dirbo sovietiniame ūkyje staliumi. Pavyzdingas Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios parapijietis. Pageidavo, kad būtų pašarvotas baltai (pagal tėvų papročius). Palaidotas Elniškės kapinėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martyno Mickaus ir Marijos Simonaitytės vestuvės: iš dešinės trečia – rašytoja Ieva Simonaitytė, 1932 / Iš Marijos Mickutės-Skrabienės šeimos albumo

Iliustracija: Tradiciškai baltai pašarvotas Martynas Mickus, 1971 / Iš Marijos Mickutės-Skrabienės šeimos albumo