Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Mickienė-Simonaitytė

rašytojos Ievos Simonaitytės pusseserė.

Mickenė-Simonaitýtė Marija 1907 VI 6Pleškučiuose (Klaipėdos aps.) 1991 VI 26Priekulėje, Martyno Mickaus žmona, rašytojos Ievos Simonaitytės pusseserė. 1922 baigė Vanagų pradinę mokyklą. Tarnavo pas ūkininkus, mokytojo šeimoje. 1932 ištekėjo už ūkininko Martyno Mickaus į Ružgalius. 1944 frontui priartėjus su 2 vaikais (Maryte ir Kurtu), uošviais Jonu ir Eva Mickais persikėlė į Vanagus pas gimines Masalskius. Iš savo ūkio Ružgaliuose sovietų iškeldinti, nes ten rengtas sovietinis karinis poligonas. Priekulėje pasistatė namą šalia I. Simonaitytės vasarnamio, kad galėtų jį prižiūrėti. Globojo rašytoją, atvažiuodavusią vasaroti į Priekulę, lydėdavo ją kelionėse po Klaipėdos kraštą, kviesta viešnagėn ir į renginius kaip jos artimiausia giminaitė. Vertėsi daržininkyste. Priekulės evangelikų liuteronų bažnytinės bendruomenės narė. Palaidota Elniškės kapinėse.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Marija Mickienė savo kieme, 1985