Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Glažė

spaustuvininkas, žurnalistas, XX a. visuomenės veikėjas.

Glãžė Martynas 1886 XI 20Smeltėje (Klaipėda) 1946 IV 20Regensburge (Vokietija), visuomenės veikėjas, spaustuvininkas, žurnalistas. Augo Kairių kaime, kur lankė pradžios mokyklą. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Tilžėje pradėjo dirbti Enzio Jagomasto spaustuvėje Lituania mokiniu, vėliau raidžių rinkėju. Dainavo Tilžės giedotojų draugijos chore. Po Pirmojo pasaulinio karo dirbo Viliaus Šaulinsko spaustuvėje Klaipėdoje. Organizavo Klaipėdos lietuvių iškylas į Juodkrantę ir Rambyną. Su ginklu rankose 1923 dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Kraštui susijungus su Lietuvos valstybe, dirbo Klaipėdos apskrities savivaldybėje sekretoriumi, kur 1923 vienintelis kalbėjo lietuviškai. Buvo pareigingas, sąžiningas, didis lietuvių patriotas. Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto apdovanotas 1923 sukilimo žymeniu. Ilgą laiką aktyviai dalyvavo Lietuvių karių draugijos, „Santaros“, „Sandoros“ draugijų veikloje. 1920 redagavo Klaipėdoje leidžiamą Mažosios Lietuvos jaunimo žurnalą „Darželis“, 1921–1922 visuomeninio laikraščio „Kibirkštis“ leidėjas, rašė į laikraščius Kaimynas, Apžvalga, Liaudininkas, Naujasis Tilžės keleivis, Klaipėdos sargas, Lietuvos keleivis. 1937 baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos 4 klases. 1939 III 22–23 hitlerinei Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, Glažė pašalintas iš tarnybos, dėl lietuviškos veiklos persekiojamas. 1944 pasitraukė į Vokietiją.

MLFA

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Martynas Glažė, apie 1923 / Iš Martyno Vytauto Glažės (Los Angeles) albumo

Iliustracija: Martyno Glažės antkapinė lenta Regensbergo kapinėse. Gimimo data lentoje iškalta klaidingai / Iš Martyno Vytauto Glažės (Los Angeles) albumo

Iliustracija: Martyno Glažės vaikai (iš kairės): Birutė, Algis, Arvydas, Jurgis ir Martynas Vytautas, 1999 / Iš Martyno Vytauto Glažės (Los Angeles) albumo