Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rimas Martinas Buntinas

kompiuterių specialistas, mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Buntinas Rimas Martinas 1968 X 11Čikagoje (JAV), Martyno Buntino ir Rūtos Irenos vyriausias sūnus. Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos, Lietuvos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos jaunimo skautų organizacijos narys, tautinių šokių kolektyvo šokėjas. Lankė Kristijono Donelaičio lietuvių mokyklą, mokėsi Loyolos universitete Čikagoje. Kompiuterių specialistas.