Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aras Andrew Buntinas

mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Buntinas Aras Andrew 1973 IX 29Evanstone (Ilinojaus valstija, JAV), jauniausias Martyno Buntino ir Rūtos Irenos sūnus. Mažosios Lietuvos draugijos, Lietuvos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos jaunimo bei skautų organizacijos narys. Tautinių šokių kolektyvo šokėjas. Lankė Kristijono Donelaičio lietuvių mokyklą, mokėsi Loyolos universitete Čikagoje. Kuria interneto puslapius. Dirba įrašų studijoje, studijuoja muziką.