Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Mickutė-Skrabienė

Martyno Mickaus duktė, rašytojos Ievos Simonaitytės giminaitė.

Mickùtė-Skrabenė Marija 1933 IV 16Ružgaliuose (Klaipėdos aps.), Martyno Mickaus duktė, rašytojos Ievos Simonaitytės giminaitė. 1940–1944 lankė Vaškių vokietakalbę, 1945–1946 Vanagų pradinę mokyklas. 1946–1959 vasarą dirbo prie Klaipėdos sovietų karinėje girininkijoje (poligone), žiemą gyveno Kaune pas mamos Marijos Mickienės-Simonaitytės pusseserę I. Simonaitytę. Su ja bičiuliavosi iki pat rašytojos mirties (1978). 1959–1999 Priekulės rajono ligoninės slaugė. 1961 ištekėjo už parapijiečio Viliaus Skrabo, pasistatė Priekulėje sodybą. Du sūnūs: Gintaras inžinierius energetikas, Martynas mokytojas germanistas, gyvena Vokietijoje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Marija Mickutė-Skrabienė, 1967

Iliustracija: Pas Simonaičius Sudmantuose: viduryje – rašytoja Ieva Simonaitytė, antra – M. Mickutė, priešpaskutinė – M. Mickienė, 1959 / Iš Marijos Mickutės-Skrabienės šeimos albumo