Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mannheimo suvažiavimai

išeivių memelländerių suvažiavimai Mannheime.

Mannheimo suvažiãvimai. 1963, 1964 ir vėliau Mannheime (Vokietija) vyko išeivių memelländerių (klaipėdiškių) veiklos sambūrio (Arbeitsgemeinschaft der Memelland Kreise e.V.) suvažiavimai Tėviškės dienos. Mannheimo miestas buvo įsipareigojęs globoti Klaipėdą, jos išeivius. Šie suvažiavimai vyko 1938–1939 nacių susirinkimų Klaipėdoje dvasia. Tokias nuotaikas kurstė nuo seno ypatinga neapykanta lietuviams pasižymėjęs buvęs Klaipėdos laikraštis „Memeler Dampfboot“. Mannheime ir jo apylinkėse tuo metu gyveno nemažai mažlietuvių pabėgėlių. 1964 Mannheime Pasaulio lietuvių bendruomenės Vokietijos krašto valdyba surengė didelį Vasario 16-osios dienos minėjimą. Dalyvavo per 1 000 žmonių (iš jų apie 600 klaipėdiškių). Į minėjimą buvo pakviestas ir Mannheimo memelenderių vadas Erichas Tydeks, suvokietėjęs kuršis, fanatiškas Mortensenų idėjų šalininkas. Jis pateikė ultimatumą Vokietijos krašto lietuvių bendruomenei, kad lietuviai atsisakytų bet kokių pretenzijų į tariamai vokiečių žemes, pripažintų teisėta 1939 hitlerinę Klaipėdos krašto aneksiją. 1964 E. Tydeks, dalyvaudamas Rytprūsių žemiečių sąjungos (Landsmannschaft Ostpreußen e.V.) renginyje, neigė, kad Klaipėdos krašte gyveno lietuviai, reikalavo, kad organizatoriai nukabintų 1937 žemėlapį, kuriame Klaipėda pavaizduota Lietuvos sudėtyje. 1967 Vokietijos memelenderių vadovybė atleido E. Tydeksą iš Mannheimo miesto skyriaus pirmininko pareigų.

Vytautas Šilas

Iliustracija: Klaipėdos akmuo Mannheimo parke, pastatytas iki Antrojo pasaulinio karo / Iš Evos Labutytės rinkinio