Mažosios Lietuvos
enciklopedija

memelländeris

memelenderis, Klaipėdos krašto gyventojas.

memelländeris (memelènderis), Klaipėdos krašto (vok. Memelland) gyventojas. Terminas atsirado atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos ir prijungus prie Lietuvos. Iš pradžių reiškė tik to krašto gyventojas, galvoje neturėta etninės priklausomybės. Naciams įsigalėjus Vokietijoje memelländerio vardas politizuotas: juo vadintas to krašto gyventojas, artimas vokiškos dvasios, medžiaginei ir religinei (protestantiškai) kultūrai, per šimtmečius vokiečių valdžios suformuotai. Savita krašto kultūra vienijo visus lietuvininkus ir vokiečius, o nacių propaganda naudojo savo tikslams – per spaudą, sueigose, seimelio rinkimuose ir kitur. Nacių iškreiptas, sovietų pasisavintas, pirminis regioninio termino aspektas iki šių dienų liko gajus naujųjų Klaipėdos krašto bei Lietuvos gyventojų šnektoje.

Dar skaitykite: klaipėdiškiai, lietuvininkai, šišioniškiai.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Kareivio sugrįžimas, XX a. pradžia / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo

Iliustracija: Lietuvininkė tradiciniais drabužiais bei būdinga šukuosena, apie 1930 / Iš Ievos Toleikytės-Biržienės albumo