Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Maja Mollenhauer-Ehlermann

XX–XXI a. dailininkė.

Mollenhauer-Ehlermann Maja 1925 IV 11Nidoje 2012 XI 23Mainze, dailininkė. Ernsto Mollenhauerio ir Hedwig Mollenhauer-Blodeʼs duktė. 1943 baigė Karaliaučiaus Körte Oberlyzeum. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją. Göttingene, Mainze studijavo meno istoriją, archeologiją ir germanistiką. Po tėvo mirties (1963) pradėjo tyrinėti, populiarinti ir saugoti jo kūrybinį palikimą. Po 1990 Nidoje, buvusiame Hermanno Blodės viešbutyje, įrengė fotodokumentų ekspoziciją, vaizduojančią Nidos Dailininkų koloniją, žymius Vokietijos dailininkus, rašytojus, muzikantus ir kultūros veikėjus, kurie lankėsi ir kūrė Nidoje nuo XIX a. pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo. Nuo 1991 Mollenhauer-Ehlermann vadovavo Ännchen von Tharau e.Verein [Anikės iš Toravos draugija; įkurta 1989]. Siekė, kad Klaipėdos krašte būtų įamžinti tragiški Rytprūsių istoriniai faktai. Mollenhauer-Ehlermann pastangomis įrengtos atminimo lentos žymiems Mažosios Lietuvos veikėjams: ant Klaipėdos centrinio pašto astronomui Friedrichui Wilhelmui Augustui Argelanderiui, ant buvusios Klaipėdos rotušės – karalienei Luizei Augustei, Karaliaučiuje – poetui Simonui Dachui, Šilutėje – paminklas rašytojui Hermannui Sudermannui. Minėta draugija prisideda atkuriant bažnyčią Priekulėje, Doviluose, Juodkrantėje ir Nidoje. Mollenhauer-Ehlermann pastangomis buvo tvarkomos Nidos senosios kapinės, atstatyti jų vartai (2002). 2001 ji surengė pirmą po Antrojo pasaulinio karo E. Mollenhauerio tapybos parodą Lietuvos dailės muziejuje (Vilniuje), Klaipėdos paveikslų galerijoje ir P. Domšaičio galerijoje. 2001 Vokietijos vyriausybė apdovanojo Mollenhauer-Ehlermann ordinu už kultūrinę veiklą.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: Maja Mollenhauer-Ehlermann, 1991

Iliustracija: Atidengiama paminklinė lenta karalienei Luizei ant Klaipėdos rotušės sienos. Maja Mollenhauer-Ehlermann stovi antra, 1991