Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos paveikslų galerija ir P. Domšaičio galerija

Lietuvos dailės muziejaus padalinys.

Klapėdos pavéikslų galèrija ir P. Domšáičio galèrija, Lietuvos dailės muziejaus padalinys, veikiantis nuo 1973 VI 1 Liepų g. 33, Klaipėdoje. Pirmoji galerijos ekspozicija įrengta nedideliame pastate Liepų g. 35. 1973 muziejui perduoti du gretimi pastatai (Liepų g. 31 ir 33). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę galerijoje pradėti eksponuoti kūriniai, reikšmingi Mažosios Lietuvos dailės istorijai. 1991 – klaipėdiečio liaudies meistro Dionyzo Varkalio surinkta ir muziejui padovanota kolekcija (XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje Klaipėdos krašte paplitę taikomosios dailės kūriniai: keramika, metalo plastika; Klaipėdos krašto senųjų atvirukų rinkinys). Klaipėdos paveikslų galerijoje eksponuojami dailininkų, kilusių iš šio krašto (Archibaldas Bajoratas, Pranas Lapė, Vladas Vaitiekūnas, Juozas Bagdonas), dovanoti kūriniai. 1992 atidaryta pirmoji Prano Domšaičio (1885–1965) tapybos paroda (180 paveikslų, padovanotų JAV Lietuvių fondo). 2001 VII 26 atidaryta Prano Domšaičio galerija. JAV Lietuvių fondas perdavė Lietuvai 528 jo paveikslus. P. Domšaičio galerijoje eksponuojama per 300 kūrinių: paveikslų (aliejus), akvarelių, pastelių, piešinių. Veikia ir P. Domšaičio kultūros centras, tyrinėjantis šio tapytojo kūrybą, telkiantis su dailininko kūryba susijusias institucijas Europoje, Pietų Afrikoje, JAV ir keliuose žemynuose esančius jo kūrybos žinovus. Centras rengia tarptautinius kultūrinius susitikimus. P. Domšaičio galerija ir kultūros centras tyrinėja Mažosios Lietuvos dailės paveldą, renka informaciją apie dailininkus, kilusius iš šio krašto. Klaipėdos paveikslų galerijoje ir P. Domšaičio galerijoje nuolatos rengiamos dailės parodos,veikia Meno pažinimo centras. Galerijos vedėjai: 1973–1978 Jonas Tatoris, 1978–1990 Jovita Skolevičienė, 1990–2001 Natalija Navogreckienė, nuo 2001 Kristina Jokubavičienė, nuo 2022 Skaistė Marčienė.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: Prano Domšaičio tapybos ekspozicija, 1992 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos paveikslų galerijos pastatas Liepų gatvėje, 2001 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos paveikslų galerijos vedėjas Jonas Tatoris (stovi) per papildytos ekspozicijos atidarymo iškilmes, 1973