Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Sudermann

Hermanas Zudermanas, XIX–XX a. vokiečių rašytojas.

Sudermann Hermann (Hermanas Zùdermanas) 1857 IX 30Macikuose (Šilutės aps.) 1928 XI 21Berlyne, vokiečių rašytojas. Baigęs Tilžės gimnaziją nuo 1875 studijavo istoriją, filosofiją ir literatūrą Karaliaučiaus universitete, nuo 1877 – Berlyno universitete. Studijuodamas Karaliaučiuje priklausė korporacijai Lituania, pažinojo Vydūną. Dirbo vaistininku Šilutėje, bendravo su lietuvininkais. Vertėsi privačiomis pamokomis, dirbo redakcijose, vėliau visiškai atsidėjo rašytojo darbui.

H. Sudermanną išgarsino autobiografinis romanas Frau Sorge, 1887 [Rūpestis, lietuvių kalba 1938], tapęs motinos ir tėviškės simboliu. 1889 parašęs dramą Die Ehre [Garbė] pagarsėjo tarptautiniu mastu, kaip žymiausias vokiečių natūralizmo atstovas. Kūryboje daug motyvų iš Klaipėdos krašto lietuvininkų gyvenimo, buities, kultūros tradicijų ir papročių. Aprašytas Nemuno žemupio ir Kuršių nerijos gamtovaizdis. Iš motinos pasakojimų, pelkių prievaizdo Hanso Scheuʼjaus ir lankydamasis teismuose H. Sudermannas 1916 Šilutėje rinko iki ašarų gražią medžiagą. Kaip tęsinį ketino parašyti romaną Išgelbėtojas apie lietuvių tautinį ir kultūrinį judėjimą. Lietuviška tematika reikšmingiausias H. Sudermanno kūrinys – apsakymų rinkinys Litauische Geschichten, 1917 [Lietuviškos apysakos, lietuvių kalba 1996], dedikuotas Hugo Scheuʼjui (su juo susipažino 1888 Berlyne).

1924 Valstybės teatre pastatyta Drugeliai ir Gėlėse. Pagal novelių rinkinį Die Reise nach Tilsit [Kelionė į Tilžę, lietuvių kalba 1960) Lietuvoje 1976 pastatytas televizijos spektaklis, 1980 įvyko Eduardo Balsio operos premjera, 1981 sukurtas filmas Kelionė į rojų. Sudermanno kūrybą vertino R. M. Rilkė, R. Musilis, B. Shaw. Lietuviškas istorijas F. Werfelis pavadino Dabarties mitologijos knyga.

Į lietuvių kalbą dar išversta: pjesės Die Ehre, 1890 [Garbė, lietuviškai išleista 1922], Das Glück im Winkel, 1895 [Užkampio laimė, lietuviškai 1921], Johannisfeuer, 1900 [Joninės, lietuviškai 1912, lietuviškai pastatyta 1920], Jonas Krikštytojas, 1909; Der gute Ruf, 1913 [Geras vardas, lietuviškai 1922], Nedalia, 1938, Das Bilderbuch meiner Jugend, 1922 [Mano jaunystės vaizdų knyga, lietuviškai 2002). H. Scheuʼjaus rūpesčiu 1930 Šilutėje H. Sudermannui pastatytas paminklas (1996 atstatytas).

L: Janutienė D. Laiko sąskambiai. Šilutė, 2005; Deutsche Biographische Enzyklopädie. Bd. 9. München, 1998; MLFA.

Iliustracija: Hermannas Sudermannas, apie 1891 / Iš Gedimino Bendinsko rinkinio

Iliustracija: H. Sudermanno knygos „Litauische Geshichten“ [Lietuviškos istorijos] viršelis, 1917 / Iš MLEA

Iliustracija: Hermanno Sudermanno gimtasis namas Macikuose, 1985

Iliustracija: Hermanno Sudermanno tėvų namas Šilutėje, apie 1987 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų

Iliustracija: 50 pfenigų banknoto aversas, kuriame pavaizduotas H. Sudermanno tėvų namas Šilutėje (110×70), išleistas Šilutės seniūnijos tarybos, 1921

Iliustracija: 50 pfenigų banknoto reversas, kuriame pavaizduotas H. Sudermannas (110×70), išleistas Šilutės seniūnijos tarybos, 1921

Iliustracija: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ VIII susiėjimas prie naujai atidengto Hermanno Sudermanno paminklo Šilutėje, 1996

Iliustracija: Pirmojo Hermanno Sudermanno romano „Frau Sorge“ [Rūpestis] viršelis, 1887 / Iš Danos Junutienės knygos „Laiko sąskambiai“, 2005