Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Luizės gimnazija

vokiečių berniukų gimnazija Klaipėdoje.

Luzės gimnãzija, vokiečių berniukų gimnazija Klaipėdoje, įkurta 1860 iš lotynų progimnazijos. 1888 tapo valstybine; 1891 persikėlė į naujas patalpas Puodžiaus gatvėje. Nuo 1924 lietuvių kalbos pamokos privalomos, 1923 prancūzų kalbą pakeitė anglų kalbos pamokos. Iki nacių judėjimo pradžios Luizės gimnazijoje reiškėsi tautinė tolerancija. Čia anglų kalbą dėstė prof. Regehris, pats pramokęs lietuvių kalbos. Tarp dėstytojų buvo daktaro Vydūno brolis. Luizės gimnaziją baigė Mikelis Ašmys (1911), Martynas Brakas (1927) ir būrelis kitų lietuvininkų. Iki hitlerininkų įsigalėjimo 1933 čia mokėsi lietuvininkai H. Bruzdeilynas, Leopoldas Balsys, Fr. Graudūšius, V. Pėteraitis ir A. Purvinas, vėliau perėję į Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją.

Dar skaitykite Klaipėdos Luizės gimnazija.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Luizės gimnazijos abiturientai, 1921 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000