Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Leopoldas Balsys

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Inžinierius.

Balsỹs Leopoldas 1918Ukrainoje 1987 X 24Montrealyje (Kanada)), visuomenės veikėjas. Inžinierius. Mokėsi vokiškoje Luizės gimnazijoje, 1935 baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, 2 metus studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Kaip Lietuvos valstybės stipendininkas tęsė mokslus Aukštojoje technikos mokykloje Berlyne (baigė Antrojo pasaulinio karo pradžioje) ir įgijo laivų statybos inžinieriaus specialybę. Ten pat 4 metus dirbo mokslinių tyrimų asistentu. Po karo gyveno Vokietijoje britų zonoje, buvo britų zonos lietuvių atstovas Baltų Centro taryboje. Emigravęs į Kanadą, iš pradžių pagal specialybę dirbo laivų statyklose, vėliau kitose firmose. Buvo Lietuvių Bendruomenės Montrealio apylinkės pirmininkas. Veikė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijoje. Gyvendamas Toronte dalyvavo lietuvininkų visuomeniniame gyvenime. Buvo vienas pirmųjų Mažosios Lietuvos fondo mecenatų, Lietuvių enciklpedijos bendradarbis, parašė išsamų straipsnį Laivai (LE, XIV, p. 89–101). Palaidotas Toronto Prisikėlimo šventovės lietuvių kapinėse.

LE

MLFA

Vilius Pėteraitis

Algirdas Matulevičius