Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Litvas

Lithpho, Lithppffo, Lyttpho, prūsų legendinėje tradicijoje – pirmasis Lietuvos valdovas.

Litvas, Lithpho, Lithppffo, Lyttpho, prūsų legendinėje tradicijoje – pirmasis Lietuvos valdovas. Legendinio prūsų karaliaus Videvučio vyriausiasis sūnus, kuriam buvo pavesta valdyti kraštą, vėliau pavadintą Mažąja Lietuva (Kleinlitaw). Pagal Simono Grunau pateiktus to krašto vietovardžius Gardiną (Grottna, Gartz), Nemuną (Nymno), Thansoan neaišku, kiek S. Grunau kronikoje minimos Mažosios Lietuvos ribos sutampa su dabartinėmis ribomis. Aprašydamas Litvo kivirčą su broliu Nadru Grunau pavartojo ir Lietuvos (Lithphonia) sąvoką. Čia Litvas įkūrė kulto centrą, kuriame augo šventasis ąžuolas ir degė šventoji ugnis, tačiau ir toliau siųsdavo aukas į Rikojotą.

Grunau S. Preussische Chronik. Leipzig, 1876, S. 68–71; Beresnevičius G. Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas. V., 2001, p. 109.

Jurgis Mališauskas