Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Nadras

Nadroo, Naydro, legendinis personažas.

Nãdras, Nadroo, Naydro, legendinis personažas. Simono Grunau kronikoje minėtas kaip Videvučio ketvirtas sūnus ir Nadruvos pirmasis valdovas. Nadras žuvo kovodamas su broliu Litvu: paskendo upėje atvytas brolio karių.

L: Grunau S. Preussische Chronik. Leipzig, 1876. Bd. 1, S. 71.

Jurgis Mališauskas