Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lietuvos žvaigždė“

Mažosios Lietuvos blaivybės draugija.

„Lietuvõs žvaigžd“, pirmoji Mažosios Lietuvos blaivybės draugija. Įsteigta 1900 I 20 Tilžėje Anso Bruožio, Jono Grygos, Martyno Jankaus ir Jono Vanagaičio iniciatyva. Propagavo blaivybę ir ketino leisti, platinti blaivybės literatūrą, komplektuoti biblioteką. „Lietuvos žvaigždei“ priskiriama M. Jankaus brošiūrėlė Negirtauk! (1901), kurioje pažymėta: Išleista per blaivybės draugus. Valdybos narys M. Jankus savo lėšomis paskelbė leidinėlį Apsvaiginantis gėrimas... (1900). Draugija tuoj pat iširo – stigo lėšų, rankraščių, draugijos tikslai nebuvo populiarūs. Pirmininkas J. Gryga, bibliotekininkas Jurgis Lapinas.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. 1996, p. 237.