Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvių moterų draugija

kultūros švietimo ir labdaros organizacija, veikusi 1921–1935 Tilžėje.

Lietùvių móterų draugijà, kultūros švietimo ir labdaros organizacija, veikusi 1921–1935 Tilžėje. Pirmininkė Marta Raišukytė, žymesnės veikėjos – Anita (Ona) Jagomastaitė-Vilmantienė, Ona Petrikytė. Draugijai priklausė į Vokietijos sudėtį įėjusios dalies Mažosios Lietuvos moterys. Draugija organizavo paskaitas (jas skaitė Vydūnas, M. Raišukytė, Enzys Jagomastas), mokė rankdarbių, rengė audinių, mezginių, medžio, popieriaus ir kitų rankdarbių parodas. Užsidarė dėl nacių persekiojimo. Dar Prūsų lietuvių moterų draugija.

L: TLE; Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių. V., 2001, p. 447.

Algirdas Žemaitaitis