Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ostpreußische Kulturstiftung

Rytprūsių kultūros fondas, 1991 įkurtas Vokietijoje.

Ostpreußische Kulturstiftung [Rytprūsių kultūros fondas], 1991 I 19 įkurtas Vokietijoje. Siekė koordinuoti Rytprūsių išeivių bei išeivijoje sukurtų kultūrinių organizacijų veiklą, kaupti lėšas krašto vertybėms išsaugoti ir jas propaguoti.