Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Gause

Fricas Gauzė, XX a. Prūsijos istorikas.

Gause Fritz (Fricas Gáuzė) 1893 VIII 4Karaliaučiuje 1973 XII 24Essene (Vokietija), Prūsijos istorikas. Hum. mokslų dr. (1921). Profesorius. Kilęs iš senprūsių giminės. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, mokytojavo šiame mieste, užsiėmė moksliniais tyrimais. Disertacijos tema – Prūsijos teismai valdant kryžiuočiams. Nuo 1938 Karaliaučiaus miesto archyvo ir Istorijos muziejaus direktorius. Dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, kelerius metus buvo sovietų nelaisvėje. Apsigyvenęs Essene tęsė istorijos tyrimus. Svarbiausi veikalai: Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen, Bd. 1–3, 1965–1971 [Prūsijos miesto Karaliaučiaus istorija; III papildytas leidimas 1996]; Geschichte des Preussenlandes, 1966 [Prūsų krašto istorija; III papildytas leidimas 1986]; Ostpreussen und Westpreussen [Rytų ir Vakarų Prūsija; IV leidimas 1994]; Kant und Königsberg, 1974 [Kantas ir Karaliaučius]. Su Kurtu Forstreuteriu redagavo Senosios Prūsos biografinį žodyną Altpreussische Biographie (Bd. 2–4, 1961–1975), pats parašė daug biografinių straipsnių.

Vytautas Raudeliūnas